Biologisch

De tuinakker kweekt volledig biologisch met SKAL-certificering. We gebruiken dus geen chemische bestrijdingsmiddelen en kunstmatige meststoffen. Biologisch kweken is meer dan dat: denk aan bodembeheer, bewust omgaan met grondstoffen, meewerken met de natuur en energiebesparing. Vanuit die gedachte kweken we in de vollegrond en gebruiken we zo min mogelijk potgrond.
Doelstellingen op al deze gebieden hebben we vastgelegd in een duurzaamheidsplan volgens de pijlers van het EKO-keurmerk.

Bodem en biodiversiteit

De bodem is de basis van de kwekerij, deze dienen we zo goed mogelijk te verzorgen. Dat betekent enerzijds het creƫren van een goede structuur door gebruik van compost en het vermijden van zware belasting. Anderzijds door teelten toe te passen die goed in de bodem kunnen gedijen. Met respect voor de werking van de natuur en de grond geloven wij in het rentmeesterschap dat we voor deze bodem dragen.

De samenwerkingen in de natuur en het ecologisch evenwicht zijn de basis om op een goede manier biologisch te kunnen telen; alleen zo kunnen natuurlijke plagen voorkomen worden en is er sprake van gezonde teelt.

Wij helpen de natuur een handje door grote diversiteit aan te brengen op de kwekerij. Met de aanleg van een paddenpoel, randen van wilde bloemen en windsingels van besdragende struiken bieden we vogels, vlinders, bijen, padden optimale gelegenheid zich te voeden en te vestigen op ons terrein.

Landplanten

Planten die in de volle grond worden gekweekt (zgn. landplanten) zijn over het algemeen groter en robuuster. Tegenwoordig worden de meeste tuinplanten op potgrond in containers gekweekt. De Tuinakker probeert dit zo min mogelijk te doen.
Voor de plant is het najaar veelal de beste tijd om verplaatst te worden: de natuurlijke rustperiode is aangebroken en de grond is vochtig. In de zomer (de bloeitijd) is de plant veel kwetsbaarder en veeleisender. Wij adviseren u om in de zomer uw planten uit te kiezen en deze in het najaar te planten. U hebt er dan met weinig verzorging nog vele jaren plezier van.

Potgrond

De Tuinakker gebruikt zo min mogelijk potgrond, mede vanwege de aanwezigheid van turf en veenmos in dit substraat. Beide grondstoffen zijn een belangrijk bestanddeel van potgrond vanwege de vochtregulerende eigenschappen.

Turf en veenmosveen zijn, net als fossiele brandstoffen, ontstaan uit samengeperst afgestorven plantmateriaal. Om deze twee grondstoffen te winnen worden moerasgebieden afgegraven. De schade die dit tot gevolg heeft is groot, want veenvorming is een proces van enkele duizenden jaren. In veen ligt CO2 opgeslagen, wat vrijkomt zodra je gaat afgraven. Die CO2 komt dus in de atmosfeer terecht, net als bij de verbranding van steenkool, olie en gas.

Alle reden om deze producten zo min mogelijk te gebruiken: daarom kweken wij in de volle grond.

Dat betekent dat we onze planten rooien in het najaar, in die tijd van het jaar is het niet noodzakelijk om planten voor bewaring en transport op te potten. Tegelijkertijd begrijpen we de behoefte aan makkelijk mee te nemen planten. Een deel van het assortiment wordt daarom na het rooien in containers aangeboden, zij het met veenvrije potgrond. Het beste wordt de plant dan snel in de grond gezet.